ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΙΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ειδικές κατασκευές


 


ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Κατασκευή από τσιμέντο σανίδα, με διακοσμητικά κονιάματα - πατητή τσιμεντοκονια