Κοντοσόγλου 4, Νέαπολη, Θεσσαλονίκη, - Τ.Κ.: 56626

Τηλέφωνο: 6995946635

E-mail: info@kataskeves-kiritsis.gr

Υπεύθυνος: Κυρίτση Ευάγγελος

Κατηγορία: ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 6091

Ιστοσελίδα: http://www.kataskeves-kiritsis.gr